آیین‌نامه‌ها و مقررات

آیین‌نامه ویرایش
قوانین تغییر رشته در آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی۱۳۸۵/۰۴/۰۵
شیوه‌نامه انتقال به دانشگاه صنعتی شریف۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شیوه‌نامه مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شرایط مهمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی۱۳۹۴/۰۵/۱۴
لیست دروس قابل پذیرش (CR) برای دانشجويان مدال‌آور در المپيادها۱۳۹۶/۰۹/۲۶
آیین‌نامه ارسال مقاله به مجلات علمی و همایش‌ها و شرکت در مسابقات و جشنواره‌ها۱۳۹۶/۱۰/۱۲
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف (ورودی‌های ۱۴۰۱ و ماقبل)۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آیین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
آیین‌نامه دوره‌های فرعی دانشگاه صنعتی شریف۱۴۰۰/۰۲/۲۲
دستورالعمل ثبت‌نام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مهلت انجام امور فراغت از تحصیل۱۴۰۱/۰۳/۱۴
شرایط استفاده از معرفی به استاد۱۴۰۱/۰۳/۱۴
آیین‌نامه روابط پیش‌نیازی و همنیازی۱۴۰۱/۰۳/۱۸
آیین‌نامه برگزاری و غیبت در امتحانات۱۴۰۱/۰۴/۰۱
آیین‌نامه کارآموزی۱۴۰۱/۱۰/۲۸
دستورالعمل اخذ و ارائه نمره درس کارآموزی۱۴۰۱/۱۰/۲۸
نظام‌نامه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف۱۴۰۱/۱۲/۱۰
آیین‌نامه دستیاری آموزشی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
آیین‌نامه دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ)۱۴۰۲/۰۳/۱۰
شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی بورسیه گروه خودروسازی سایپا۱۴۰۲/۰۵/۲۴
دستورالعمل ارایه دروس به صورت غیرحضوری۱۴۰۲/۰۶/۲۸
دستورالعمل بررسی موارد غیبت پزشکی در امتحان پایان‌ترم۱۴۰۲/۰۸/۱۰
آداب‌نامه استفاده از ابزار هوش مصنوعی۱۴۰۲/۰۹/۲۰
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف۱۴۰۲/۱۰/۰۶
شیوه‌نامه پذیرش و تطبیق درس‌های دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی و تغییر رشته۱۴۰۲/۱۱/۱۷
قوانین و مقررات معافیت تحصیلی و مشوق‌های خدمتی سازمان وظیفه عمومی۱۴۰۲/۱۱/۲۳