آیین‌نامه ارسال مقاله به مجلات علمی و همایش‌ها و شرکت در مسابقات و جشنواره‌ها

ارائه و انتشار مقاله‌های علمی در همایش‌های ملی و بین‌المللی و مجلات علمی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. روشن است که این گونه فعالیت‌های تحقیقاتی، مطابق با استانداردهای متعارف، افزایش اعتبار و اعتلای توان علمی دانشگاه را فراهم می‌سازد. در مقابل تهیه و ارسال مقاله و شرکت در مسابقات یا همایش‌های بین‌المللی به گونه‌ای که مغایر با اخلاق و آداب علمی شناخته شده بین‌المللی باشد، می‌تواند به اعتبار علمی دانشگاه خدشه وارد کند. لذا توجه به نکات زیر توسط دانشجویان و همکاران محترم ضروری است:

  1. الگوبرداری و یا برداشت مستقیم از سایر مقالات بدون ذکر مراجع و رعایت اصول اخلاقی، مصداق سرقت علمی است و پذیرفتنی نیست.
  2. ارسال همزمان مقاله به بیش از یک مجله یا یک کنفرانس پذیرفتنی نیست و مغایر با اصول شناخته شده علمی و اخلاق آکادمیک است. (البته ارسال همزمان مقاله به یک کنفرانس و یک مجله علمی در صورتی که مغایر با مقررات آن‌ها نباشد، قابل قبول است)
  3. ارائه مقاله و عدم شرکت نویسندگان در همایش‌ها مذموم است و به اعتبار دانشگاه لطمه می‌زند. در شرایط خاص لازم است عدم امکان ارائه مقاله پیش از زمان برگزاری همایش به اطلاع برگزارکنندگان رسانده شود.
  4. تهیه و ارسال مقاله با ذکر نام همکاران (استادان یا دانشجویان) بدون اطلاع قبلی نویسندگان مقاله از محتوای مقاله و محل ارسال آن غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد.
  5. استفاده از نام دانشگاه به عنوان آدرس نویسندگان تنها زمانی مجاز است که مقاله زیر نظر حداقل یکی از استادان دانشگاه تهیه شده و مورد تائید وی قرار گیرد. چنانچه استاد (استادان) راهنما جزو مولفین مقاله نباشد، لازم است به نحو مناسب و با ذکر نام در مقاله تصریح شود که فعالیت‌های پژوهشی انجام شده مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری، پروژه پژوهشی و … در دانشگاه صنعتی شریف و زیر نظر استاد (استادان) راهنما با ذکر نام استاد (استادان) (مطابق با چارچوب تهیه مقاله در صفحه اول یا انتهای مقاله) صورت پذیرفته است.
  6. شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی به عنوان دانشجوی دانشگاه باید با اطلاع قبلی و تایید استاد (استادان) راهنما، مسئولین دانشکده و دانشگاه، و با حفظ حقوق همکاران طرح پژوهشی (استادان و دانشجویان) صورت پذیرد.
  7. انتشار فعالیت‌های پژوهشی در قالب مقاله و یا شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی توسط دانشجوی دانشگاه بدون تایید استاد (استادان) دانشگاه با نام دانشگاه صنعتی شریف مطلقا مجاز نمی‌باشد. هر چند انتشار فعالیت‌های پژوهشی و یا شرکت در مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی توسط دانشجو در صورتی که حاصل فعالیت‌های دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف نباشد بدون ذکر نام و آدرس دانشگاه منع قانونی ندارد.
  8. در صورتی که نتایج بدست آمده در مقاله با حمایت مالی معاونت پژوهشی یا هر سازمان دیگری که دارای تفاهم‌نامه با دانشگاه بوده صورت گرفته باشد، قید نام حمایت‌کننده در مقاله و قدردانی از آن الزامی است.

توجه: هرگونه تخلف از این آیین‌نامه در کمیته‌های انضباطی و تخلفات علمی قابل رسیدگی و پیگرد قانونی خواهد بود، و می‌تواند منجر به اخراج فرد خاطی از دانشگاه گردد.