اداره خدمات آموزشی

کلیه امور مربوط به ثبت‌نام و ترمیم دانشجویان و نیز سایر خدمات حین تحصیل نظیر رسیدگی به درخواست‌های دانشجویی و همچنین امور مربوط به کارنامه و ثبت نمرات توسط اداره خدمات آموزشی انجام می‌شود.

اهم فعالیت‌ها

 • تهیه و تنظیم تقویم آموزشی و اطلاعیه‌های مختلف ثبت‌نام و انتخاب واحد و …
 • رسیدگی به امور ثبت‌نام و انتخاب واحد
 • بررسی درخواست‌های مرخصی تحصیلی و حذف نیم‌سال و حذف اضطراری
 • بررسی درخواست‌های تغییر رشته
 • بررسی درخواست‌های مهمانی یا انتقال (از دانشگاه صنعتی شریف به سایر دانشگاه‌ها یا برعکس)
 • تایید گواهی اشتغال به تحصیل در صورت نیاز
 • بررسی درخواست‌های دوره فرعی و تایید احراز دوره فرعی
 • پذیرش و تطبیق دروس دانشجویان مهمان، انتقال، انصرافی و تغییر رشته‌ای
 • احراز دانشجویان دو رشته‌ای
 • بررسی درخواست‌های معرفی به استاد
 • مدیریت و تخصیص کلاس‌های آموزش و امور مربوطه
 • برگزاری و نظارت بر امتحانات
 • ثبت نمرات در کارنامه و بررسی درخواست‌های مربوط به اصلاحات
 • ثبت نمرات دانشجویان المپیادی به صورت CR در نمیسال اول ورود به دانشگاه
 • صدور گواهی تائید معدل و تعداد واحد گذرانده دانشجویان شاغل به تحصیل برای ادارات خارج از دانشگاه
 • پاسخگویی به دانشجویان مقطع کارشناسی که ثبت‌نام یا ترمیم آن‌ها غیرمجاز شده است
 • امور آموزشی مربوط به دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ)
 • صدور معرفی نامه رسمی برای محل کارآموزی

افراد

نام سمت شماره تماس
صفورا خسروانی رئیس اداره ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۶
الهه آقایی کارشناس (رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی مواد) ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۳۴
حسن یحیوی کارشناس (رشته‌های مهندسی صنایع، فیزیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی هوافضا) ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۷۵
عابد عالمی پور کارشناس (رشته‌های ریاضی و علوم کامپیوتر، شیمی، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی مکانیک و دریا) ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۷۴
زهرا پشنگ‌پور کارشناس (کارآموزی) ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۳۶