اداره کل آموزش

اداره کل آموزش مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت امور آموزشی دانشگاه را بر عهده دارد.

افراد

نام سمت شماره تماس
مرتضی امینی مدیر امور آموزشی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۶۰
شایان جابری دستیار مدیر آموزش ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۷۳
صفورا قنبری مسئول دفتر ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۶۰

ادارات تابعه

نام اداره شماره تماس
اداره خدمات آموزشی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۶
اداره پذیرش و نظام وظیفه ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۷
اداره دانش‌آموختگان ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۵

پیوندهای مرتبط