اداره پذیرش و نظام وظیفه

کلیه امور مربوط به ثبت‌نام و تشکیل پرونده دانشجویان در بدو ورود و نیز امور مربوط به سازمان نظام‌ وظيفه عمومی توسط اداره پذیرش و نظام وظیفه انجام می‌شود.

اهم فعالیت‌ها

  • تشکیل پرونده و پذیرش دانشجویان ورودی در کلیه مقاطع تحصیلی
  • صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
  • صدور کارت دانشجویی
  • اصلاح اطلاعات دانشجویان در سامانه آموزش
  • ثبت تغییر رشته یا رشته دوم دانشجویان کارشناسی
  • بررسی درخواست‌های انصراف از تحصیل
  • اعلام وضعیت، انصراف، اخراج و انتقال دانشجویان به حوزه نظام وظیفه
  • صدور معرفی‌نامه نظام وظیفه جهت خروج از کشور

افراد

نام سمت شماره تماس
پریچهر علی‌پور رئیس اداره ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۷
فاطمه مختاری کارشناس مسئول ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۷
پروین قاسمی کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۷
زهرا رضایی کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۶۹
مهری هاتفی پور کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۷۰
سمیه سادات محسنی کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۷