اداره دانش‌آموختگان

کلیه امور مربوط به فراغت از تحصیل و نیز صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی و تأییدیه‌های مرتبط توسط اداره دانش‌آموختگان انجام می‌پذیرد.

اهم فعالیت‌ها

  • انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
  • صدور دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلی
  • صدور ریز نمرات رسمی
  • صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصیل
  • صدور تأییدیه فراغت از تحصیل
  • صدور گواهی جهت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی‌ ارشد
  • صدور گواهی رتبه فارغ‌التحصیلی

افراد

نام سمت شماره تماس
بابک مددی رئیس اداره ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۵
هایده معماری کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۵
سوگل قدس کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۶
مهری محسنی فر کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۶
نوید لمیع‌ کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۶
خاطره محمدبیگی فرد کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۶
مرجان اشرفی کارشناس ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۵۶