مدیران کل آموزش

فهرست مدیران امور آموزشی در ادوار مختلف در زیر آمده است.

نام مدیر سال شروع
مرتضی امینی ۱۴۰۲
حمید ضرابی زاده ۱۴۰۰
محمد ایزدی ۱۳۹۵
غلامرضا قاسم ثانی ۱۳۹۳
محمود سعادت فومنی ۱۳۹۱
ابوالقاسم دولتی ۱۳۸۷
محمدعلی کوچک‌زاده ۱۳۸۳
سیدمحمد مهدوی ۱۳۷۸
سیدمحمدباقر ملائک ۱۳۷۳
داریوش باستانی ۱۳۷۰
محمدتقی امیدوار ۱۳۶۹
حسین یوزباشی زاده ۱۳۶۸
محمد مهدوی‌ هزاوه‌ای ۱۳۶۵
داریوش باستانی ۱۳۶۲