آیین‌نامه دستیاری آموزشی

به منظور فراهم آوردن امکان استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در قالب «دستیار آموزشی»، آیین‌نامه زیر توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تدوین شده است.

 1. دستیار آموزشی مشمول این آیین‌نامه باید در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی ‌ارشد یا دکتری دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل باشد.
 2. دستیار آموزشی موظف است پیش از آغاز به فعالیت به عنوان دستیار، در کارگاه آموزشی دستیاران آموزشی که در ابتدای هر سال تحصیلی توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار می‌شود شرکت نماید.
 3. دستیار آموزشی تمام‌وقت متعهد به انجام ۱۲ ساعت کار در هفته شامل ۶ ساعت تماس مستقیم با دانشجو (برگزاری آزمایشگاه یا کلاس تمرین، ساعات حضور برای رفع اشکال) و ۶ ساعت پشتیبانی (آماده‌سازی آزمایشگاه و محتوای آموزشی کلاس حل تمرین، طراحی سوالات تمرین و آزمونک‌ها، مراقبت در جلسات امتحان، تصحیح برگه‌ها و گزارش‌ها) است.
 4. هر واحد دستیاری آموزشی تمام‌وقت معادل ارائه‌ی ۳ گروه آزمایشگاه یک واحدی یا برگزاری ۳ گروه کلاس تمرین دروس پایه به همراه تصحیح برگه‌های امتحانات یا برگزاری ۶ گروه کلاس تمرین دروس تخصصی است.
 5. برای دروس نظری هر ۲۵ نفر و برای آزمایشگاه هر ۱۰ نفر (به صورت تجمیعی) معادل یک گروه محاسبه می‌شود.
 6. دستیار آموزشی فقط به دروس نظری مقطع کارشناسی یا آزمایشگاه‌های پایه و تخصصی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تعلق می‌گیرد.
 7. دستیاران آموزشی دروس آزمایشگاهی، باید تحت نظر یک عضو هیئت علمی با مرتبه علمی استادیار یا بالاتر به عنوان مدیر آزمایشگاه فعالیت نماید.
 8. دانشجویان بورسیه و نوبت دوم دانشگاه نیز می‌توانند به عنوان دستیار آموزشی فعالیت کنند.
 9. شرکت در امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم و تصحیح برگه‌ها و مسئولیت‌هایی که از سوی مدیر آزمایشگاه یا استاد درس ارجاع می‌گردد، جزو وظایف دستیار آموزشی است.
 10. دستیاران آموزشی در پایان هر نیم‌سال توسط دانشجویان ارزیابی می‌شوند.
 11. حق‌الزحمه هر ساعت فعالیت دستیار آموزشی برای دانشجویان دکتری برابر ضریب مربی پایه ۱ (در محاسبه حق‌التدریس نیم‌سال) و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۷۰ درصد مبلغ دانشجویان دکتری است.
 12. مدت قرارداد در هر نیم‌سال تحصیلی ۱۷ هفته و در دوره تابستان ۱۲ هفته است. پرداخت دستیاران آموزشی پس از تأیید کارکرد توسط معاون آموزشی دانشکده و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است. سقف قرارداد برای هر دستیار آموزشی ۱۸ ساعت در هفته است.

این آیین‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده و از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قابل اجرا است.