شرایط استفاده از معرفی به استاد

(ویژه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ و مابعد)

‌با توجه به ماده ۱۶ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی (ورودی‌های ۱۴۰۲ و مابعد) شرایط استفاده از معرفی به استاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۱۴۰۲ و بعد از آن به شرح زیر اعلام می‌شود:

  • در صورتی که دانشجو برای دانش‌آموختگی حداکثر دو درس نظری تا سقف ۴ واحد درسی باقیمانده داشته باشد و پیش‌تر در آن درس‌(ها) مردود شده باشد، با تایید معاون آموزشی دانشکده یا مرکز ارایه‌کننده درس می‌تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد در نیم‌سال تحصیلی یا بازه تابستان منجر به فارغ‌التحصیلی اخذ کند.
  • چنانچه دانشجو قبلاً یک درس عملی-نظری را اخذ کرده و مردود شده باشد، در صورت گذراندن دوره عملی آن درس، می‌تواند با رعایت مفاد بند قبل، بخش نظری آن درس را به‌صورت معرفی به استاد اخذ کند.
  • برای استفاده از امکان معرفی به استاد، لازم است دانشجو ابتدا با مراجعه به مسئول تطبیق دانشکده، دروس مورد نیاز دوره کارشناسی را تطبیق نموده و سپس جهت معرفی به استاد تک درس باقی مانده، درخواست خود را از طریق سامانه آموزش ارائه کند.
  • درخواست معرفی به استاد، باید تا حداکثر یک نیم‌سال پس از آخرین ثبت نام دانشجو، به مدیریت آموزش دانشگاه ارائه شود.

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹


(ویژه دانشجویان ورودی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱)

‌با توجه به ماده ۲۶ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی (ورودی‌های ۱۴۰۱ و ماقبل) شرایط استفاده از معرفی به استاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۱۳۹۱ و بعد از آن به شرح زیر اعلام می‌شود:

  • در صورتی که برای فراغت از تحصیل، تنها یک درس نظری که قبلا دانشجو در آن مردود شده است، باقی مانده باشد، با موافقت دانشکده یا مرکز ارائه کننده درس، معرفی به استاد در آن درس امکان‌پذیر است.
  • برای استفاده از امکان معرفی به استاد، لازم است دانشجو ابتدا با مراجعه به مسئول تطبیق دانشکده، دروس مورد نیاز دوره کارشناسی را تطبیق نموده و سپس جهت معرفی به استاد تک درس باقی مانده، درخواست خود را از طریق سامانه آموزش ارائه کند.
  • درخواست معرفی به استاد، باید تا حداکثر یک نیم‌سال پس از آخرین ثبت نام دانشجو، به مدیریت آموزش دانشگاه ارائه شود.

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۰۳/۱۴