شیوه‌نامه انتقال به دانشگاه صنعتی شریف

(مصوب بیستم اسفند ماه ۱۳۹۳)

 1. دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه صنعتی شریف، باید درخواست خود را در اردیبهشت ماه در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (http://mad.saorg.ir) ثبت نمایند.
 2. گذراندن حداقل ۳۰ واحد در دو نیم‌سال در دانشگاه مبدأ با ارائه ریز نمرات تایید شده الزامی است.
 3. معدل کل دانشجو در دانشگاه مبدأ باید بالاتر از ۱۷ باشد.
 4. درخواست‌های انتقال حداکثر تا پایان نیم‌سال چهارم تحصیلی دانشجو قابل بررسی است.
 5. واحدهای گذرانده شده در دانشگاه مبدأ باید کمتر از ۴۰٪ تعداد کل واحدهای لازم برای دانش آموختگی باشد.
 6. ثبت نام ابتدا به صورت مهمان در دو نیم‌سال (با توجه به شرایط ذکر شده در شیوه‌نامه مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف) و احراز شرایط دانشگاه و دانشکده انجام می‌شود.
 7. فقط درخواست‌های دانشجویان روزانه دانشگاه‌های خارج از تهران قابل بررسی است (از دوره‌های شبانه، کاردانی، دانشگاه‌های غیردولتی، غیرانتفاعی و آزاد اسلامی و پیام نور انتقال پذیرفته نمی‌شود).
 8. در صورتی که دانشجو شرایط اولیه انتقال را داشته باشد، لازم است دروس خود را در دوره مهمانی با نظر معاون آموزشی دانشکده مقصد در دانشگاه صنعتی شریف انتخاب کند.
 9. شروط دانشگاه در دوره مهمانی عبارتند از:
  • گذراندن حداقل ۲۴ واحد پایه و تخصصی در دو نیم‌سال مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف
  • کسب معدل حداقل ۱۶ در دروس پایه و تخصصی اخذ شده در دو نیم‌سال مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف
 10. دانشکده‌ها نیز می‌توانند شرایطی علاوه بر شرایط کلی دانشگاه جهت پذیرش دانشجو به صورت انتقالی وضع و اعمال کنند. لازم است دانشجوی واجد شرایط، قبل از مهمانی، شرط مورد نظر دانشکده را استعلام کند.
 11. در صورت احراز شرایط فوق، ارائه مدارک تایید شده انتقال از دانشگاه مبدأ، ضروری است.
 12. در صورت احراز شرایط و پذیرش انتقال توسط دانشکده و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه صنعتی شریف، دانشجو مشابه سایر دانشجویان عادی دانشگاه ادامه تحصیل خواهد داد.