آیین‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

مقدمه
در اجرای سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۵ بخش ج از ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی مبنی بر برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان، هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف علوم و به منظور تسهیل شکوفایی و هدایت آموزشی برگزیدگان علمی، این آیین‌نامه تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱- به منظور رعایت اختصار، واژه‌های زیر در این آیین‌نامه به کار می‌رود:

  • وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
  • موسسه: هر یک از دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور که طبق مقررات وزارت فعالیت می‌کنند؛
  • شورای هدایت: شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت؛
  • دبیرخانه: دبیرخانه شورای هدایت مستقر در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی؛
  • سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور؛
  • رشته: هر یک از رشته‌های تحصیلی موسسه که دارای کد رشته-محل در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش است.

ماده ۲- دانشجوی دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته که پس از دو نیم‌سال تحصیلی و دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که پس از چهار نیم‌سال تحصیلی در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر بوده و دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشد، مجاز است علاوه بر رشته تحصیلی خود، در یکی از رشته‌های اولویت‌دار دوره کارشناسی پیوسته هر یک از موسسه‌ها تحصیل کند:

الف- پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در دوره کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای که با تایید سازمان سنجش نمره کل قبولی آن‌ها، ۲/۵ انحراف معیار از میانگین نمره‌های شرکت کنندگان در گروه آزمایشی مربوط بیشتر باشد؛
ب- دارندگان مدال‌های جهانی و طلای کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش

  • تبصره ۱: تحصیل در رشته دوم صرفا پس از موافقت گروه آموزشی در هر دو رشته و دفتر استعدادهای درخشان موسسه امکان‌پذیر است
  • تبصره ۲: موسسه می‌تواند با توجه به اولویت‌های اعلام شده در اسناد بالادستی کشور و میزان تقاضا در رشته دوم تحصیلی، نسبت به تهیه فهرست رشته‌های اولویت دار اقدام کند و آن را به اطلاع متقاضیان برساند.

ماده ۳- دانشجو پس از ورود به رشته دوم باید در هر نیم‌سال تحصیلی حداکثر تا سقف ۳۰ واحد درسی از مجموع درس‌های در رشته را به نحوی انتخاب کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند.

  • تبصره ۱: موسسه اختیار دارد سنوات تحصیل دانشجوی کارشناسی پیوسته حائز شرایط این آیین‌نامه را براساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب جلسه ۸۵۹ تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع، حداکثر تا سقف ۱۰ نیم‌سال و بدون پرداخت شهریه افزایش دهد.
  • تبصره ۲: دانشجو می‌تواند با تایید گروه‌های آموزشی رشته اول و دوم، درس‌هایی که به لحاظ محتوایی تطابق موضوعی دارند را (با لحاظ در محاسبه سنوات تحصیلی هر دو رشته) فقط در یکی از دو رشته بگذراند.

ماده ۴- دانشجوی حائز شرایط این آیین‌نامه، مجاز است در طول تحصیل خود، فقط یک بار از تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی بهره مند شود.

ماده ۵- دانشجوی کارشناسی پیوسته، در صورت دانش آموختگی در یک رشته و قبولی در دوره کارشناسی ارشد می‌تواند واحدهای باقیمانده از رشته دوم خود را حداکثر در دو نیم‌سال تحصیلی همزمان با تحصیل در دوره کارشناسی ارشد به پایان رساند. در غیر اینصورت دانشجو باید از ادامه تحصیل در رشته دوم انصراف دهد.

ماده ۶- تا زمانی که دانشجو تحصیل در هر دو رشته را به پایان نرسانده باشد، شاغل به تحصیل شناخته می‌شود و معرفی وی به اداره نظام وظیفه پس از پایان تحصیلات در هر دو رشته انجام می‌شود.

ماده ۷- این آیین‌نامه صرفا شامل دانشجویان زیرنظام دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت می‌باشد.
تبصره: بهره‌مندی متقاضیان حائز شرایط سایر زیر نظام‌ها در دبیرخانه به صورت موردی قابل بررسی خواهد بود

ماده ۸- تحصیل همزمان در دو رشته در سایر موارد، مشمول همه ضوابط و مقررات آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط به دوره‌های تحصیلی مصوب وزارت است.
تبصره: ادامه تحصیل همزمان در دو رشته منوط به حفظ عملکرد تحصیلی مطابق شیوه‌نامه مصوب موسسه است.

ماده ۹- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده است، نظارت بر اجرا و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

ماده ۱۰- این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۱۰ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و برای دانشجویان ورودی ۹۸-۹۷ و بعد از آن قابل اجرا است و جایگزین آیین‌نامه «تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در دوره کارشناسی» (ابلاغیه شماره ۲۱/۳۰۱۰ تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۶) و ابلاغیه‌های مربوط می‌شود.