دستورالعمل ارایه دروس به صورت غیرحضوری

با هدف حفظ و ارتقای توان و کیفیت آموزشی و همچنین افزایش تعاملات علمی بین‌المللی، برگزاری برخی از کلاس‌های درس به صورت غیرحضوری با رعایت نکات زیر مجاز است.

 1. ارایه غیرحضوری دروس فقط برای مدرسین با شرایط زیر مجاز است:
  • اعضای هیأت علمی فعال/بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف:
   1. در صورت عدم امکان حضور در دانشگاه به دلیل بیماری حاد (صعب‌العلاج) یا نقص سیستم ایمنی، با تایید رییس دانشکده و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه.
   2. در صورت عدم امکان حضور در دانشگاه به دلیل ماموریت پژوهشی کوتاه مدت (نظیر شرکت در همایش) تایید شده.
   3. در صورت اعلام دانشگاه برای برگزاری کلاس به صورت غیرحضوری در بازه‌های خاص به صورت عمومی.
  • مدرسین مدعو عضو هیأت علمی و متخصصین خارج از کشور: اعضای هیأت علمی شاخص عضو دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور یا متخصصین برجسته خارج از کشور پس از تایید دانشکده به عنوان مدرس مدعو (طبق روال موجود).
  • استادان همکار/معین: استادان همکار/معین دارای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری اعضای هیأت علمی همکار (استاد همکار/معین) برای دروس مقاطع تحصیلات تکمیلی.
 2. هر دانشکده مجاز است تا حداکثر ده درصد از کلاس‌های هر نیم‌سال تحصیلی را به صورت غیرحضوری برگزار کند.
 3. عنوان درس‌ها و مدرسین کلاس‌های غیرحضوری باید به تایید شورای آموزشی/تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه رسیده و سپس جهت کسب مجوز به مدیریت امور آموزش/تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود. اخذ مجوز تا پیش از زمان ثبت‌نام هر نیم‌سال ضروری است.
 4. برگزاری امتحانات دروس غیرحضوری، شامل امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم صرفاً به صورت حضوری تحت نظارت استاد درس یا استاد جایگزین معرفی شده از سوی ایشان (از مجموعه اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه) مجاز است.
 5. کلاس‌های دروس غیرحضوری لازم است مطابق با زمان‌بندی اعلام شده در سامانه آموزش برگزار شود.
 6. لازم است غیرحضوری بودن درس در سامانه آموزش ثبت شده و دانشجویان در هنگام اخذ درس از غیرحضوری بودن مطلع شوند.

تاریخ تصویب در شورای مدیران آموزش: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲، تاریخ تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰