شیوه‌نامه مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف

(مصوب بیستم اسفند ماه ۱۳۹۳)

 1. دانشجویان متقاضی مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف باید درخواست خود را در اردیبهشت ماه برای دو نیم‌سال (نیم‌سال اول و دوم سال تحصیلی) در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (http://mad.saorg.ir) ثبت نمایند.
 2. دانشجویان متقاضی مهمانی، نمی‌توانند تقاضای انتقال به دانشگاه صنعتی شریف را داشته باشند.
 3. پس از اعلام موافقت دانشگاه مبدأ در سامانه وزارت علوم، درخواست مهمانی قابل بررسی خواهد بود.
 4. درج کارنامه کامل و لیست دروس مورد تایید دانشگاه، در سامانه وزارت علوم ضروری است.
 5. فقط درخواست‌های دانشجویان روزانه دانشگاه‌های خارج از تهران قابل بررسی است (از دوره‌های شبانه، کاردانی، دانشگاه‌های غیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی و پیام نور مهمان پذیرفته نمی‌شود).
 6. متقاضی موظف است مدارک خود در سامانه را در نیمه دوم مردادماه به روز رسانی نماید.
 7. دانشگاه پس از بررسی مدارک، نتایج پذیرش مهمانی را در نیمه اول شهریورماه اعلام می‌نماید. متقاضی باید بر اساس تقویم تحصیلی دانشگاه صنعتی شریف، در زمان ثبت نام نیم‌سال اول به اداره خدمات آموزشی دانشگاه مراجعه نماید.
 8. حداکثر واحد قابل اخذ در هر نیم‌سال برای دانشجوی مهمان ۱۵ واحد است. فهرست دروس انتخابی (مورد تایید دانشگاه مبدأ) قطعی نبوده و در هنگام ثبت نام، انتخاب واحد با شرایط دانشگاه صنعتی شریف صورت می‌گیرد.
 9. مسئولیت اخذ موافقت دانشگاه مبدا با فهرست دروس اخذ شده بر عهده دانشجوی مهمان است.
 10. اخذ دروس دارای ظرفیت محدود توسط دانشجوی مهمان، تنها در صورت وجود ظرفیت آزاد و با موافقت معاون آموزشی دانشکده/مرکز میسر است.
 11. در صورت مشروطی دانشجو در یک نیم‌سال، امکان ادامه مهمانی در نیم‌سال بعد وجود ندارد.
 12. تحصیل دانشجو در دوره مهمانی از جمله حذف اضطراری یا پزشکی دروس، تابع قوانین دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود.
 13. دانشجوی مهمان موظف به پرداخت شهریه طبق تعرفه آموزش‌های آزاد است.
 14. حداکثر نیم‌سال‌های مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف دو نیم‌سال است.
 15. پیش از شروع مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف، گذراندن دو نیم‌سال تحصیلی در دانشگاه مبدأ الزامی است.
 16. انتخاب واحد دانشجویان مهمان، پس از انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انجام خواهد شد.
 17. با توجه به نامشخص بودن معدل در فاصله بین دو نیم‌سال، در نیم‌سال دوم (بهار) سال تحصیلی، مهمان جدید پذیرفته نمی‌شود.
 18. دانشگاه صنعتی شریف درخواست‌های مهمانی دائم را نمی‌پذیرد.