نظام‌نامه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

ماده ۱: تعاریف

در این نظام‌نامه، منظور از

 • دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف،
 • دانشکده/مرکز: هریک از دانشکده‌ها و مراکز دانشگاه،
 • مدرس: یک عضو هیئت علمی یا استاد مدعو دانشگاه،
 • مقطع: یکی از مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه،
 • دانشجو: دانشجویان نوبت اول، دوم و مهمان کلیه مقاطع دانشگاه، و
 • درس: کلیه دروس نظری و عملی ارائه‌شده در مقاطع مختلف دانشگاه است.

ماده ۲: هدف

هدف از تدوین این نظام‌نامه ایجاد نظم بیشتر و ارتقای کیفی سطح ارائه دروس دانشگاه است. این نظام‌نامه شامل حداقل انتظاراتی است که دانشگاه از مدرسین دارد.

ماده ۳: نیم‌سال تحصیلی و ساعات ارائه

 1. شروع و خاتمه هر نیم‌سال، بازه‌های ثبت نام، ترمیم، حذف اضطراری، امتحانات و مهلت ارسال نمرات در تقویم آموزشی دانشگاه مشخص می‌شود.
 2. در برنامه هر نیم‌سال، به ازای هر واحد نظری یک ساعت در هفته، و به ازای هر واحد عملی، بسته به تعریف رسمی درس، ۱/۵ الی ۳ ساعت تدریس پیش‌بینی می‌شود.
 3. لازم است کلاس‌ها به طور یکنواخت در کل نیم‌سال برگزار شوند.
 4. دروس ۳ و ۴ واحدی، دو جلسه در هر هفته تشکیل می‌شود.
 5. کلاس‌های ۹۰ دقیقه‌ای شامل ۷۵ دقیقه تدریس و کلاس‌های ۱۲۰ دقیقه‌ای شامل ۱۰۰ دقیقه تدریس است.
 6. لازم است کلاس‌ها رأس ساعت اعلام شده در برنامه‌ی آموزشی آغاز شوند.
 7. کلاس‌ها باید حداقل ۱۰ دقیقه قبل از زمان شروع کلاس‌های بعدی خاتمه یابند که دانشجویان فرصت کافی برای حضور در کلاس‌های بعدی خود را داشته باشند.

ماده ۴: واگذاری ارائه

کلیه ساعات ارائه هر درس، باید شخصاً توسط مدرس یا مدرسانی که در برنامه‌ی دانشکده/مرکز اعلام شده است، به صورت حضوری ارائه شوند. واگذار کردن کل یا بخشی از ارائه به غیر (اعم از دانشجو یا هیئت علمی) مجاز نیست.

تبصره: در برخی از دروس بسیار خاص (از قبیل درس «ارائه مطالب علمی و فنی»، و یا درس «سمینار»)، با تصویب دانشکده/مرکز، اختصاص جلساتی از درس به ارائه دانشجویان همان درس یا افراد صاحب نظر، در حضور مدرس، بلامانع است.

ماده ۵: زمان و محل ارائه

محل ، زمان ارائه و تاریخ امتحان دروس در ابتدای هر نیم‌سال، توسط معاونین آموزشی دانشکده‌ها/مراکز تعیین می‌شود. تغییر محل، زمان ارائه یا تاریخ امتحان دروس بدون اطلاع و هماهنگی معاون آموزشی دانشکده/مرکز مجاز نیست. در ضمن، پس از زمان ترمیم واحدها، تغییر تاریخ امتحان یک درس، مستلزم موافقت کتبی یا الکترونیکی کلیه دانشجویان ثبت‌نامی آن درس با تاریخ جدید است.

ماده ۶: جلسات برگزار نشده

اگر چنانچه بنا به دلایل پیش‌بینی نشده و از روی اضطرار، جلساتی از یک درس توسط مدرس برگزار نشود، ضروری است این امر به دفتر آموزش دانشکده/مرکز، به منظور اطلاع‌رسانی به دانشجویان درس، منعکس شود. در این گونه موارد لازم است پیش از پایان نیم‌سال تحصیلی، با هماهنگی آموزش دانشکده/مرکز و دانشجویان درس، ساعاتی جهت جبران جلسات برگزار نشده تنظیم شود.

ماده ۷: رعایت سرفصل دروس

مطالب ارائه شده در هر درس باید حداقل به میزان ۹۰ درصد با سرفصل مصوب دانشکده/مرکز منطبق باشد. در صورتی که سرفصل یک درس به دلیل مرور زمان نیاز به تغییر داشته باشد، مدرس می‌بایست نسبت به تهیه سرفصل جدید اقدام و آن را از طریق شوراهای ذیربط در دانشکده/مرکز به تصویب برساند.

ماده ۸: نحوه ارزیابی

مدرس هر درس باید نحوه ارزیابی و سهم فعالیت‌های مختلف دانشجویان در نمره نهایی (اعم از امتحانات میان نیم‌سال، پایان نیم‌سال، آزمونک‌ها، تمرین‌ها و یا پروژه عملی) را در هفته اول ارائه، به دانشجویان اعلام نماید. هرچند نحوه ارزیابی در هر درس بستگی به نظر مدرس آن درس دارد، اما رعایت نکات زیر در این خصوص الزامی است:

 1. لازم است برای هر یک از دروس نظری، امتحان پایان نیم‌سال برگزار شود.
 2. امتحانات دروس باید به صورت حضوری برگزار شوند. حضور مدرس در جلسات امتحان الزامی است.
 3. تصحیح برگه‌های امتحانات باید توسط شخص مدرس انجام شود.
  تبصره: دروس پایه ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر دروس پرجمعیت (با حداقل ۱۰۰ دانشجو) از این قاعده مستثنی هستند.
 4. پس از اعلام نمرات امتحانات، باید بدون هرگونه جریمه‌ای، به دانشجویان فرصت تقاضای تجدید نظر داده شود.
 5. اختصاص بخشی از نمره نهایی یک درس به نگارش مقالات علمی به منظور چاپ در همایش‌ها و یا مجلات علمی، در هیچ یک از مقاطع مجاز نیست.
 6. شرکت دادن دانشجویان هر مقطع به عنوان دستیار آموزشی، در ارزیابی نهایی دانشجویان همان مقطع مجاز نیست.
 7. توصیه می‌شود نمرات امتحانات میان‌نیم‌سال، پیش از اتمام بازه حذف اضطراری به اطلاع دانشجویان برسد.
 8. نمرات نهایی دروس باید تا قبل از مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی به آموزش دانشگاه ارسال شود.

این نظام‌نامه در هشت ماده و دو تبصره در ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ به تصویب شورای آموزش دانشگاه رسید و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ در شورای آموزش دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفت. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این نظام‌نامه بر عهده معاونین آموزشی دانشکده‌ها و مراکز است.