آیین‌نامه دوره‌های فرعی دانشگاه صنعتی شریف

مقدمه

به منظور تنوع بخشی آموزشی و آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با یکی دیگر از رشته‌های مورد علاقه‌شان، این دانشگاه با توجه به آیین‌نامه حاضر، دانشکده‌ها و مراکز مختلف دانشگاه را به ارائه دوره‌های فرعی برای سایر دانشجویان دانشگاه تشویق می‌کند. هدف از ارائه این دوره‌ها، همانطور که اشاره شد، آشنایی دانشجویان واجد شرایط (نه تربیت یک متخصص) با یک رشته غیر از رشته تحصیلی اصلی آن‌ها است. با توجه به اینکه گرایش‌ها بیشتر به سمت میان‌رشته‌ای می‌روند، این دوره‌ها دانشجویان را قادر می‌سازد تا به سادگی و در اسرع وقت بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و با بررسی در کمیته منتخب شورای آموزش دانشگاه، در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ به شرح ذیل به تصویب این شورا رسید و در کمیته‌های مورخ ۹۱/۳/۹ و ۹۲/۸/۸ و جلسه مورخ ۹۵/۷/۷ شورای آموزش دانشگاه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت:

 1. تعداد واحدهای دوره‌های فرعی حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۵ واحد است.
  تبصره: حداکثر تعداد واحد مشترک بین رشته اصلی و دوره فرعی ۶ واحد است و سایر واحدهای دوره فرعی جزء واحدهای اختیاری رشته اصلی محسوب نخواهد شد.
 2. حداقل معدل کل دانشجوی متقاضی ورود به دوره فرعی ۱۴ و حداکثر سنوات مجاز ۱۰ نیم‌سال است. چنانچه در بیش از یک نیم‌سال تحصیلی، معدل کل دانشجو کمتر از ۱۴ شود یا سنوات او از ۱۰ نیم‌سال بیشتر شود، گواهی طی دوره فرعی صادر نمی‌شود.
  تبصره ۱: برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و مابعد که طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه آموزشی مصوب ۹۳/۱۲/۱۶، سنوات مجاز آن‌ها ۸ نیم‌سال تعیین شده است، در صورت ثبت نام در یک دوره فرعی، یک نیم‌سال به سنوات مجاز آن‌ها اضافه می‌شود. چنانچه سنوات دانشجو از ۹ نیم‌سال بیشتر شود، گواهی طی دوره فرعی صادر نمی‌شود. شهریه نیمسال نهم بر اساس آیین‌نامه آموزشی تعیین می‌شود.
  تبصره ۲: دانشجویانی که طبق ضوابط سنوات دانشگاه در ترم دهم شهریه‌پرداز هستند، به شرط باقی ماندن حداقل یک درس از رشته اصلی و حداکثر ۳ درس از دوره فرعی برای ترم دهم، اگر مجموع دوره کارشناسی و دوره فرعی را در ۱۰ نیم‌سال به پایان برسانند گواهی دوره فرعی را دریافت می‌کنند.
 3. طراحی، اجرا و تغییر برنامه دوره‌های فرعی، پس از پیشنهاد و تصویب در شورای آموزش دانشگاه، به عهده دانشکده یا مرکز مجری دوره فرعی است و معاون آموزشی آن دانشکده یا مرکز، استاد راهنمای دانشجویان دوره خواهد بود.
 4. زمان درخواست ثبت نام و شروع (اخذ واحد) دوره‌های فرعی از پایان نیمسال دوم تا پایان نیمسال پنجم است؛ به شرط آنکه دانشجو بتواند همه واحدهای رشته اصلی و دوره فرعی را تا پایان نیم‌سال دهم (نیمسال نهم برای ورودی‌های ۱۳۹۳ و مابعد) بگذراند. بدیهی است دانشجو موظف به رعایت روابط پیشنیازی دروس است.
  تبصره: در صورتی که درخواست ثبت نام و شروع (اخذ واحد) دوره فرعی بعد از مهلت تعیین شده باشد، دانشجو از معافیت پرداخت پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه برخوردار نخواهد شد و بایستی هزینه کلیه‌ی واحدهای مازاد رشته اصلی خود را پرداخت کند. در این حالت نیز، دانشجو بایستی کلیه واحدهای رشته اصلی و دوره فرعی را تا پایان نیم‌سال دهم (نیمسال نهم برای ورودی‌های ۱۳۹۳ و مابعد) بگذراند.
 5. طراحی و اجرای دوره‌های فرعی باید به گونه‌ای باشد که دانشجو بتواند رشته اصلی و دوره فرعی را در سنوات مجاز به اتمام برساند.
 6. دانشجویان دوره‌های فرعی مشمول پرداخت شهریه در قالب طرح تک درس هستند.
  تبصره ۱: در نیم‌سال‌هایی که در آن‌ها معدل کل دانشجو حداقل ۱۷ باشد، از پرداخت شهریه دروس دوره فرعی معاف است.
  تبصره ۲: دانشجویانی که در المپیاد دانشجویی کشوری به عنوان دانشجوی این دانشگاه مدال کسب کنند و همچنین دانشجویانی که در المپیادهای علمی و یا دانشجویی معتبر برای دانشگاه افتخار کسب کنند از پرداخت شهریه دروس دوره فرعی معاف هستند. سنجش اعتبار المپیادهای علمی با آموزش دانشگاه و سایر المپیادها، با معاونتهای مربوطه دانشگاه است.
 7. دانشجویان در دوره‌های فرعی تابع کلیه مقررات آموزشی دانشگاه از جمله نظام پیشنیازی بر اساس جدول دروس دانشکده‌ها و مراکز، سنوات تحصیلی بر اساس سنوات مجاز آموزش عالی، نظام واحد گیری و ترمیم و حذف تکدرس و سایر مقررات آموزشی هستند.
 8. واحدهای دوره فرعی در کارنامه درج و در معدل کل محاسبه می‌شود. در صورت انصراف از دوره فرعی، واحدها در کارنامه باقی می‌ماند و دانشجو موظف به پرداخت شهریه کلیه واحدهای اخذ شده از دوره فرعی می‌باشد.
 9. دانشجویان فقط در یک دوره فرعی می‌توانند شرکت کنند. دانشجویان دو رشته‌ای نمی‌توانند همزمان در دوره فرعی شرکت کنند.
 10. تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه، در شورای آموزش دانشگاه انجام می‌شود.
 11. در پایان دوره فرعی، گواهی گذراندن دوره فرعی توسط دانشکده یا مرکز مجری و مدیر آموزش‌های تخصصی دانشگاه به دانشجو اعطاء می‌شود.
 12. کلیه واحدهای دوره فرعی بایستی در دانشگاه صنعتی شریف اخذ شده باشد.
 13. نمرات دروس دوره‌های فرعی در تعیین رتبه‌های برتر و تسهیلات استعداد درخشان اثری ندارد.
  تبصره: دانشجویان دو رشته‌ای می‌توانند در صورت درخواست و موافقت دانشکده مجری، حداکثر تا نیم‌سال دهم تحصیل رشته دوم خود را به دوره فرعی در همان زمینه تغییر دهند.
  تبصره: گواهی پایان دوره فرعی صرفا پس از دانش آموخته شدن در رشته اصلی دانشجو صادر و اعطاء می‌شود.

این آیین‌نامه در شورای آموزش دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۹۵/۷/۷ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۱۳ ماده و ۶ تبصره به تصویب رسید. تبصره ۲ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۶ این آیین‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ شورای آموزش دانشگاه است که بنابراین مجموع تبصره‌ها به ۸ افزایش یافته است.