دستورالعمل اخذ و ارائه نمره درس کارآموزی

الف) برای گذراندن درس کارآموزی طی مراحل زیر توسط دانشجو الزامی است:

 1. دریافت فرم تایید محل کارآموزی از سایت آموزش دانشگاه و تکمیل قسمت مربوط به دانشجو
 2. تعیین محل کارآموزی با هماهنگی مسئول کارآموزی دانشکده و محل کارآموزی
 3. تکمیل قسمت مربوط به محل کارآموزی در فرم کارآموزی توسط سرپرست محل کارآموزی
 4. ارسال درخواست تایید محل کارآموزی در سامانه آموزش بخش کارتابل درخواست و بارگذاری تصویر فرم تکمیل‌شده کارآموزی
 5. تایید محل کارآموزی در سامانه آموزش به ترتیب توسط مسئول کارآموزی دانشکده، استاد کارآموزی دانشکده و دفتر کارآموزی دانشگاه
 6. ثبت‌نام درس کارآموزی در سامانه آموزش توسط دانشجو در مهلت ثبت‌نام (یا ترمیم) هر نیم‌سال
 7. درخواست صدور معرفی‌نامه برای محل کارآموزی (در صورت نیاز) از طریق سامانه آموزش بخش کارتابل درخواست
 8. مراجعه به محل کارآموزی و انجام کار به مدت ۲۴۰ ساعت
 9. چاپ فرم ارزیابی کارآموزی از سایت آموزش دانشگاه و تکمیل آن توسط دانشجو و سپس تایید فرم مذکور توسط سرپرست محل کارآموزی
 10. ارسال درخواست ارزیابی کارآموزی در سامانه آموزش بخش کارتابل درخواست و بارگذاری فرم ارزیابی کارآموزی تأیید شده
 11. ارائه نمره درس کارآموزی توسط استاد کارآموزی به آموزش دانشگاه

ب) در طی مراحل فوق رعایت زمان‌بندی زیر الزامی است:

ردیف فعالیت نیم‌سال اول نیم‌سال دوم دوره تابستانی
۱ ارسال «درخواست تایید محل کارآموزی» در سامانه آموزش و دریافت تأیید آن ۱۵ مرداد تا شروع ثبت‌نام ۱۵ دی تا شروع ثبت‌نام ۱۰ اردیبهشت تا شروع ثبت‌نام
۲ مهلت «درخواست صدور معرفی‌نامه برای محل کارآموزی» در سامانه آموزش (در صورت نیاز) ۱ هفته پس از پایان ثبت‌نام ۱ هفته پس از پایان ثبت‌نام ۱ هفته پس از پایان ثبت‌نام
۳ فاصله زمانی دوره کارآموزی شروع کلاس‌ها تا ۱۵ دی شروع کلاس‌ها تا ۱ خرداد شروع کلاس‌ها تا ۲۰ شهریور
۴ مهلت ارسال گزارش پایانی کارآموزی، گواهی انجام کار و گزارش هفتگی به استاد کارآموزی ۲۰ دی ۱۰ خرداد ۲۵ شهریور
۵ مهلت ارسال «درخواست ارزیابی کارآموزی» در سامانه آموزش ۴ بهمن ۲۴ خرداد ۱۰ مهر
۶ مهلت ارائه نمره کارآموزی به آموزش دانشگاه ۱۰ بهمن ۱ تیر ۳۰ مهر

پ) نکات مهم

 1. درس کارآموزی برای دانشکده‌های مهندسی، اجباری و برای دانشکده‌های علوم پایه، اختیاری است.
 2. درس کارآموزی صفر واحدی است.
 3. حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس کارآموزی، در دانشکده‌های دارای یک دوره کارآموزی، حداقل ۹۰ واحد و برای دانشکده‌های دارای دو دوره کارآموزی، حداقل ۶۰ واحد برای کارآموزی ۱، و حداقل ۹۰ واحد برای کارآموزی ۲ است. دانشجو می‌بایست حداقل دروس تخصصی مورد نیاز (با توجه به ضوابط هر دانشکده) را نیز گذرانده باشد.
 4. در نیم‌سال‌های اول و دوم دانشجویان می‌توانند همراه با درس کارآموزی حداکثر ۱۴ واحد درسی اخذ کنند.
  تبصره: به استثنای نیم‌سال فارغ التحصیلی، اخذ کارآموزی در نیم‌سال‌های اول و دوم منوط به عدم مشروطی در نیم‌سال ماقبل است.
 5. در دوره تابستان، همراه با درس کارآموزی، حداکثر ۳ واحد نظری، یا ۳ واحد پروژه کارشناسی، یا ۲ واحد عملی، و یا ۲ واحد نظری به علاوه ۱ واحد عملی قابل اخذ است.
 6. شرایط خاص مانند احتمال فراغت از تحصیل یا تحصیل همزمان در دو رشته، باعث افزایش سقف واحدهای مجاز همراه درس کارآموزی نمی‌شود.
 7. مجموع ساعت کار موظف کارآموزی حداقل ۲۴۰ ساعت کاری است.
 8. ارزیابی و نمره‌دهی درس کارآموزی به صورت کیفی و بر مبنای جدول زیر انجام می‌شود:

  نمره کمی ۲۰ – ۱۷ ۱۶٫۹ – ۱۴ ۱۳٫۹ – ۱۲ ۱۱٫۹ – ۱۰ ۱۰ >
  نمره کیفی P – EX P – VG P – GO P – MR F
 9. ارائه نمره درس کارآموزی به آموزش دانشگاه توسط استاد کارآموزی و در مهلت مقرر صورت می‌پذیرد.
 10. مسئول کارآموزی دانشکده ملزم است یک نسخه از گواهی انجام ۲۴۰ ساعت کارآموزی را پس از تایید، جهت درج در پرونده دانشجو، به دفتر کارآموزی دانشگاه ارسال کند.
 11. در صورت عدم رعایت مهلت ارائه نمره کارآموزی، نمره F در آن نیم‌سال برای دانشجو ثبت شده و نمره اخذ شده از دانشکده در نیم‌سال دیگری که ثبت‌نام آن توسط آموزش صورت می‌گیرد، وارد می‌شود.
 12. هر گونه اقدام جهت معرفی کارآموز باید با هماهنگی آموزش دانشگاه و توسط دفتر کارآموزی صورت پذیرد و دانشکده‌ها مجاز به صدور معرفی‌نامه نیستند.
 13. محل فیزیکی کارآموزی باید در داخل کشور و خارج از محیط‌های دانشگاهی باشد.
  تذکر: دانشجویان می‌توانند دوره موسوم به «کارورزی پژوهشی» را در خارج از کشور بگذرانند؛ لیکن انجام کارورزی در خارج از کشور به معنی گذراندن درس کارآموزی نیست.
 14. انجام کارآموزی در محیط‌های صرفا آموزشی / پژوهشی امکان پذیر نیست.
 15. سرپرست کارآموزی در محل کارآموزی نمی‌تواند یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد.
 16. قابلیت محل انتخاب شده در برآورده نمودن اهداف دوره می‌بایست به تایید مسئول کارآموزی برسد.
 17. پس از ارسال فرم کارآموزی به دفتر کارآموزی دانشگاه، تغییر محل انتخاب شده امکان پذیر نیست.
  تبصره: در صورتی که در اثر تعطیلات محل کارآموزی، اختلال جدی در انجام کارآموزی ایجاد شود، کارآموز می‌بایست، با ارائه تاییدیه از محل، نسبت به حذف درس یا تغییر محل اقدام کند.
 18. در صورت بروز هرگونه مشکل دیگری در راه گذراندن درس کارآموزی، لازم است دانشجو بلافاصله موضوع را کتبا به مسئول کارآموزی دانشکده و دفتر کارآموزی دانشگاه منعکس کند.

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸