آیین‌نامه کارآموزی

ماده ۱. تعاریف

 • کارآموزی: کارآموزی دوره‌ای است که طی آن دانشجویان رشته‌هایی که شرایط ورود به این دوره را دارند، ساعات کاری مشخصی را در مراکز مورد تائید می‌گذرانند. انجام کارآموزی فرصتی را برای دانشجویان فراهم می‌آورد تا آموخته‌های خود را با رویه‌های عملی و اجرایی مورد استفاده در محیط‌های صنعتی و اجرایی کشور تطبیق دهند. به علاوه، با طی دوره کارآموزی، دانشجویان می‌توانند ضمن شناخت توانایی‌ها و نیز سنجش آمادگی خود برای حضور در محیط‌های صنعتی کشور، برای رفع ضعف‌های احتمالی برنامه ریزی کنند.
 • دانشجوی کارآموز: دانشجوی کارآموز که در این آیین‌نامه به اختصار کارآموز خوانده می‌شود، دانشجویی است که دوره کارآموزی خود را در یک واحد صنعتی، خدماتی و یا سایر مراکز مورد تایید دانشگاه می‌گذراند.
 • مسئول کار آموزی: یکی از اعضای هیات علمی دانشکده به انتخاب و با حکم رییس دانشکده که مسئولیت تایید کیفیت محل انتخاب شده کارآموزی، تعیین استاد کارآموزی، نظارت بر کیفیت گزارش کارآموزی، هماهنگی جهت ارسال نمرات به آموزش دانشگاه، و نظارت بر حسن انجام امور کارآموزی در دانشکده را بر عهده دارد. توصیه می‌شود که مسئول کارآموزی مدیر ارتباط با صنعت دانشکده باشد.
 • استاد کارآموزی: یکی از اعضای هیات علمی دانشکده به انتخاب مسئول کارآموزی که مسئولیت راهنمایی و نظارت بر کارآموز، و تعیین و ارسال نمره وی به مسئول کارآموزی را بر عهده دارد.
 • سرپرست کارآموزی: هر کارآموز دوره‌ی خود را زیر نظر مستقیم و مستمر یک فرد مسئول (تعیین شده از سوی محل کارآموزی)، تحت عنوان سرپرست کارآموزی می‌گذارند.
 • گزارش کارآموزی: در پایان دوره، کارآموز موظف به تنظیم گزارشی با عنوان گزارش کارآموزی و تحویل آن به استاد کارآموزی، مسئول کارآموزی و سرپرست کارآموزی است.
 • محل کارآموزی: منظور از محل کارآموزی، هر نوع موسسه دولتی و غیردولتی منطبق بر ماده ۵ این آیین‌نامه است که به عنوان مکان کارآموزی دانشجو تعیین می‌شود.

ماده ۲. اهداف

این آیین‌نامه به منظور ایجاد نظم بیشتر و ارتقای سطح کیفی دوره‌ی کارآموزی در دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده است.

ماده ۳. ضوابط

 • درس کارآموزی برای دانشکده‌های مهندسی، اجباری و برای دانشکده‌های علوم پایه، اختیاری است.
 • درس کارآموزی صفر واحدی است.
 • حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس کارآموزی، در دانشکده‌های دارای یک دوره کارآموزی، حداقل ۹۰ واحد و برای دانشکده‌های دارای دو دوره کارآموزی، حداقل ۶۰ واحد برای کارآموزی ۱، و حداقل ۹۰ واحد برای کارآموزی ۲ است. دانشجو می‌بایست حداقل دروس تخصصی مورد نیاز (با توجه به ضوابط هر دانشکده) را نیز گذرانده باشد.
 • در نیم‌سال‌های اول و دوم دانشجویان می‌توانند همراه با درس کارآموزی حداکثر ۱۴ واحد درسی اخذ کنند.
  تبصره: به استثنای نیم‌سال فارغ‌التحصیلی، اخذ کارآموزی در نیم‌سال‌های اول و دوم منوط به عدم مشروطی در نیم‌سال ماقبل است.
 • در دوره تابستان، همراه با درس کارآموزی، حداکثر ۳ واحد نظری، یا ۳ واحد پروژه کارشناسی، یا ۲ واحد عملی، و یا ۲ واحد نظری به علاوه ۱ واحد عملی قابل اخذ است.
 • شرایط خاص مانند احتمال فراغت از تحصیل یا تحصیل همزمان در دو رشته، باعث افزایش سقف واحدهای مجاز همراه درس کارآموزی نمی‌شود.
 • مجموع ساعت کار موظف کارآموزی حداقل ۲۴۰ ساعت کاری است.

ماده ۴. زمان‌بندی مراحل ثبت نام و انجام کارآموزی

ثبت نام و انجام کارآموزی دانشجویان می‌بایست مطابق با جدول زمانبندی ارائه شده توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام شود.

ماده ۵. محل انجام کارآموزی

 • محل فیزیکی کار آموزی باید در داخل کشور و خارج از محیط‌های دانشگاهی باشد.
  تذکر: دانشجویان می‌توانند دوره‌ی موسوم به «کارورزی پژوهشی» را در خارج از کشور بگذرانند؛ لیکن انجام کارورزی در خارج از کشور به معنی گذراندن درس کارآموزی نیست.
 • انجام کارآموزی در محیط‌های صرفا آموزشی/ پژوهشی امکان پذیر نیست.
 • سرپرست کارآموزی در محل کارآموزی نمی‌تواند یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد.
 • قابلیت محل انتخاب‌شده در برآورده نمودن اهداف دوره می‌بایست به تایید مسئول کارآموزی برسد.
 • پس از ارسال فرم کارآموزی به دفتر کارآموزی دانشگاه، تغییر محل انتخاب شده امکان پذیر نیست.
  تبصره: در صورتی که در اثر تعطیلات محل کارآموزی، اختلال جدی در انجام کارآموزی ایجاد شود، کارآموز می‌بایست، با ارائه تاییدیه از محل، نسبت به حذف درس یا تغییر محل اقدام کند.

ماده ۶. گزارش کارآموزی

 • تحویل به موقع گزارش کارآموزی براساس برنامه زمان بندی، بخشی از فرآیند تکمیل این دوره است که کارآموز می‌بایست برای اخذ نمره قبولی درس انجام دهد.
 • گزارش کارآموزی می‌بایست از ساختار گزارش‌های علمی/فنی پیروی کند.

ماده ۷. ارزیابی و نمره‌دهی

 • استاد کارآموزی در پایان دوره و بر مبنای بازدیدها، مطالعه گزارش کارآموز، و بررسی تاییدیه سرپرست کارآموزی، نمره نهایی کارآموز را تعیین و آن را به مسئول کارآموزی اعلام می‌نماید.
 • ارزیابی و نمره‌دهی به صورت کیفی و بر مبنای جدول زیر انجام می‌شود:

  نمره کمی ۲۰ – ۱۷ ۱۶٫۹ – ۱۴ ۱۳٫۹ – ۱۲ ۱۱٫۹ – ۱۰ ۱۰ >
  نمره کیفی P – EX P – VG P – GO P – MR F

این آیین‌نامه در هفت ماده و دو تبصره در تاریخ ۹۵/۲/۸ به تصویب شورای آموزش دانشگاه رسید و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ در این شورا مورد بازنگری قرار گرفت. مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده معاونین آموزشی دانشکده‌ها است.