آیین‌نامه برگزاری و غیبت در امتحانات

مصوب شورای آموزش دانشگاه مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۲، بازنگری‌ شده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ‌

الف) آیین‌نامه برگزاری امتحانات

 1. امتحانات پایان نیم‌سال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیرقابل تغییر است.
 2. همراه داشتن اصل کارت دانشجویی در جلسات امتحان الزامی است.
 3. ضروری است دانشجویان یک ربع قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند.
 4. با موضوع تقلب در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب به شرح زیر است:
  • داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده
  • استفاده از هر گونه نوشته، یادداشت، جزوه و کتاب غیرمجاز
  • رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان
  • رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، قلم، خط کش و … بدون هماهنگی با مراقبین
  • همراه داشتن هر گونه تجهیزات ارتباطی نظیر تلفن همراه، پیجر، هندزفری
  • همراه داشتن هر گونه وسائل الکترونیکی نظیر ساعت، دستبند، انگشتر، قلم و عینک هوشمند
  • نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی
  • نوشتن هرگونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت
  • برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هر گونه مشاجره با مراقبین
  • خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان
  • فرستادن شخص دیگری به جای خود
 5. برخی از مجازات‌های ناشی از تقلب در جلسات امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و اداره آموزش دانشگاه عبارتند از:
  • درج حرف «D» بجای نمره در مقابل درس مورد نظر به معنای تخلف آموزشی (Dishonesty) در کارنامه تحصیلی
  • درج نمره تنبیهی توسط استاد و ثبت موضوع در پرونده آموزشی
  • محرومیت یک نیم‌سال تحصیلی
  • اخراج از دانشگاه

در خصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب هیچ تفاوتی میان دروس عمومی، پایه و اختصاصی وجود ندارد.

ب) آیین‌نامه غیبت در امتحانات

 1. چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
 2. مسافرت در طول امتحانات پایان نیم‌سال، دلیل موجهی برای غیبت نخواهد بود و غیبت بر این مبنا غیرموجه است.
 3. چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به شرکت در امتحان نباشد، باید فقط به بهداری دانشگاه مراجعه کرده و توسط پزشک دانشگاه معاینه و در صورت لزوم گواهی لازم صادر گردد.
 4. چنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستری شود، باید در همان تاریخ بستری، مراتب را به اطلاع بهداری دانشگاه رسانده و پس از ترخیص، کلیه مدارک بیمارستان را جهت بررسی به بهداری دانشگاه ارائه نماید. (شماره تلفن‌های ۶۶۰۱۷۴۵۸ و ۶۶۱۶۴۸۵۵ برای این منظور در نظر گرفته شده است.)
 5. کسانی که مبتلا به ناراحتی‌های روانی یا اعصاب بوده، به نحوی که امکان شرکت در امتحان برای آن‌ها میسر نباشد، باید براساس گواهی‌های تأیید شده و طبق ضوابط، ترم خود را به طور کامل و در موعد مقرر حذف نمایند. حذف ننمودن ترم ملاک آمادگی برای ادامه ترم و شرکت در امتحانات است، و غیبت در امتحان برای اینگونه افراد، غیرموجه تشخیص داده می‌شود.
 6. چنانچه غیبت دانشجویی در جلسه امتحان توسط کمیته بررسی دلایل موجه تشخیص داده شود، درس مربوط به آن امتحان در کارنامه دانشجو به شکل حذف W ثبت می‌شود. در این صورت، چنانچه در نتیجه حذف، واحدهای دانشجو از حد نصاب لازم (۱۲ واحد) کمتر گردد، یک ترم کامل محسوب شده و مشمول مقررات یک ترم کامل می‌گردد.