لیست دروس قابل پذیرش (CR) برای دانشجويان مدال‌آور در المپيادها

المپیاد دروس قابل پذیرش (CR‎) ملاحظات
فیزیک (۲۴-۰۱۱) فیزیک ۱
(۲۴-۰۰۱) آز فیزیک ۱
(۲۴-۰۱۲) فیزیک ۲
(۰۰۲-۲۴) آز فیزیک ۲
(۲۴-۰۱۳) فیزیک ۳
(۲۴-۱۱۳) مکانیک تحلیلی
(۲۴-۲۱۳) الکترومغناطیس ۱
این چهار درس فقط برای دارندگان مدال طلای کشوری که مرحله نهایی دوره فیزیک باشگاه دانش پژوهان جوان را به طور کامل گذرانده (با ارائه تایید باشگاه) و دانشجوی رشته فیزیک هستند قابل CR است.
(۲۴-۰۱۴) فیزیک ۴
(فقط برای اعضای تیم اعزامی به المپیاد جهانی)
شیمی (۲۳۰۱۱) شیمی عمومی ۱ یا (۲۳۰۱۳) شیمی عمومی مهندسی
(۲۳۰۰۱) آز شیمی عمومی ۱
(۲۳۰۱۲) شیمی عمومی ۲
(۲۳۰۰۲) آز شیمی عمومی ۲ یا (۲۳۰۰۶) آز شیمی عمومی م. شیمی و متالوژی
(۲۳۲۰۱) آز شیمی تجزیه ۱ این درس فقط برای دارندگان مدال طلای کشوری که مرحله نهایی دوره شیمی باشگاه را به طور کامل گذرانده باشند (با ارائه تایید باشگاه) قابل CR است.
ریاضی (۲۲۰۱۵) ریاضی عمومی ۱
(۲۲۸۲۵) ریاضیات گسسته
(۲۲۳۲۵) آنالیز ریاضی ۱
کامپیوتر
(۴۰۱۰۸) کارگاه کامپیوتر
(دانشجویان رشته م. کامپیوتر)
فقط دارندگان مدال طلا
(۴۰۱۵۳) مبانی برنامه‌سازی
(دانشجویان رشته م. کامپیوتر و م. برق)
دارندگان مدال نقره و برنز برای CR درس ۴۰۱۵۳ لازم است گواهی گذراندن درس در باشگاه را ارائه کنند.
نجوم (۲۴۰۱۱) فیزیک ۱ فقط دارندگان مدال طلا
برای دارندگان مدال نقره و برنز با ارائه گواهی گذراندن درس در باشگاه
ادبی (۳۱۱۱۹) آشنایی با ادبیات فارسی دارندگان مدال طلا، نقره و برنز با ارائه گواهی گذراندن درس در باشگاه

برای درخواست پذیرش (CR) دروس، لازم است دانشجویان حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول تحصیل خود از طریق سامانه آموزش منوی خدمات آموزشی، اقدام به ثبت درخواست نمایند و نامه گذراندن دروس در باشگاه را بارگذاری کنند.

تاریخ اصلاح پیشین: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶، مصوب شورای آموزش دانشگاه

تاریخ آخرین اصلاح: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶، مصوب شورای آموزش دانشگاه