درخواست دوره فرعی

نحوه دسترسی منوی خدمات آموزشی > کارتابل درخواست > درخواست دوره فرعی

دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند همزمان با گذراندن رشته اصلی خود، درخواست گذراندن دوره فرعی در یکی از دانشکده‌هایی که دارای دوره فرعی هستند را ارائه کنند و به شرط احراز شرایط علاوه بر مدرک رشته اصلی، مدرک دوره فرعی را نیز دریافت کنند.

شرایط درخواست

 1. داشتن معدل کل حداقل ۱۴
 2. امکان گذراندن تمام واحدهای رشته اصلی و دوره فرعی تا پایان نیم‌سال نهم

نحوه ثبت درخواست

 1. مراجعه به منوی خدمات آموزشی > کارتابل درخواست > درخواست دوره فرعی
 2. انتخاب دانشکده و رشته دوره فرعی و ارسال درخواست

گردش کار

درخواست دوره فرعی پس از تکمیل و ارسال توسط دانشجو به ترتیب برای افراد زیر ارسال می‌شود:

 1. معاون آموزشی دانشکده مجری دوره فرعی
 2. اداره خدمات آموزشی
 3. مدیر امور آموزشی دانشگاه
 4. اداره خدمات آموزشی

برخی نکات

 • فهرست دوره‌های فرعی در این صفحه آمده است.
 • بازه مجاز درخواست طبق آئین‌نامه دوره فرعی از پایان نیم‌سال دوم تا پایان نیم‌سال پنجم می‌باشد. در این صورت دانشجو به شرط داشتن معدل کل بالای ۱۷ در هر نیم‌سال، از پرداخت شهریه دروس دوره فرعی در آن نیم‌سال معاف خواهد بود. در صورت درخواست بعد از گذشت بازه مقرر، دانشجو ملزم به پرداخت شهریه کامل دوره فرعی خواهد بود.
 • در هر مرحله می توانید با مراجعه به صفحه «درخواست دوره فرعی» در منوی «خدمات آموزشی»، وضعیت جاری درخواست خود را مشاهده کنید. در صورت تایید درخواست، در منوی «خدمات آموزشی»، زیرمنوی «تعیین دروس گروه فرعی» برای شما فعال می شود.
 • دانشجویان دو رشته‌ای که مایل به تبدیل رشته دوم به دوره فرعی می‌باشند، لازم است حداکثر تا نیم‌سال دهم تحصیل انصراف خود از رشته دوم را به اداره استعدادهای درخشان ارائه کنند و پس از ثبت انصراف و موافقت دانشکده مجری، درخواست تبدیل دو رشته‌ای به دوره فرعی را در توضیحات منوی «درخواست دوره فرعی» به اداره خدمات آموزشی ارائه کنند.

پیوندهای مرتبط