برنامه درسی دوره فرعی زبان و ادبیات فارسی

یکی از فرصت‌های مطلوب یادگیری زبان وادبیات فارسی برای همه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، ارائه دوره فرعی زبان و ادبیات فارسی است. زبان و ادبیات فارسی، آینه تمام نمای اندیشه‌ها، باورها، نگرش‌ها، تاریخ رشادت‌های قومی و عامل تفاهم و تعاون و مظهر دستاوردهای شکوهمند پیشینیان ماست.

دانشجویان مستعد و خوش ذوق ما، می‌توانند در کنار تخصص خود، ادبیات فارسی را ستون اصلی زندگی خویش قرار دهند. زیرا ترکیب و تلفیق علوم پایه و علوم انسانی که شاخص آن زبان و ادبیات فارسی است، از انسان شخصیتی سالم، مقاوم و استوار می‌سازد. از اینرو دانشگاه صنعتی شریف تصمیم گرفته است که دوره فرعی زبان وادبیات فارسی را در دانشگاهمان ایجاد کند تا دانشجویان علاقمند بتوانند با بخشی از قلمرو گسترده و جذاب زبان و ادبیات فارسی، به شناختی نسبی دست یابند. اهداف کلی دوره فرعی رشته زبان و ادبیات فارسی به اختصار:

 1. شناخت توانایی‌های زبان فارسی در بیان اندیشه و ذوق و تفکر ایرانیان در گسترهی پرفراز و نشیب تاریخ سرزمینمان ایران.
 2. آشنایی دقیق‌تر با کارایی، زبان فارسی در ایجاد ترکیبات نو و واژه‌های جدید مضامین و تشبیهات بدیع و توانایی و این زبان در توصیف دقیق زیبایی‌های مادی و معنوی.
 3. شناخت زبان فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسلام و دربردارنده زیباترین ارزش‌های انسانی.
 4. آشنایی با مجموعه اندیشه‌ها، یافته‌ها و دانسته‌های ذوقی و فکری و احساسی شاعران و نویسندگان ایران.
 5. خواندن درست و تحلیل‌های درست از متون فارسی: این امر موجب می‌شود که: بهتر درک کنیم و یافته‌هایمان را به دیگران به روشنی انتقال دهیم. خوب بنویسیم و در خواندن متن‌ها مهارت کافی، به دست آوریم.
 6. تلطیف ذوق و اندیشه و برانگیختن حس زیبایی شناختی و جستجوی حقایق دلنشین از مطالعه آثار ادبی ایران.
 7. آشنایی با قلمرو پر از راز و رمز آثار منظوم و منثور ادب کهن فارسی و معاصر به همراه شرح واژه‌ها و ترکیبات دشوار و توضیح اصطلاحات عرفانی، فلسفی، ادبی، تاریخی درون متن.
 8. تحلیل متن از نظر قالب، محتوا و زبان (بحثی در پیرامون زبان و ذهن شاعر مورد نظر).
 9. مروری بر اصول دستور زبان فارسی با تمرین‌های عملی در کلاس به کمک استاد درس.
 10. آیین نگارش و ویرایش از جمله، درست‌نویسی واژه‌ها (قواعد املایی)، نحوه کاربرد واژه در جمله با بهره گیری از نکته‌های ظریف دستوری، بازگردانی، بازنویسی و بازآفرینی مطالب و موضوعات، اقسام نامه‌نگاری، گزارش‌نویسی علمی و چگونگی تصحیح یا ویرایش یک متن با تمرین عملی در کلاس توسط دانشجویان و با راهنمایی استاد درس.
 11. آشنایی با ادبیات معاصر ایران، بررسی جریان‌های فکری و تحولات اجتماعی- فرهنگی از دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامی و تحلیل آثار شاعران و نویسندگان آن دوران نمونه‌های آثار منظوم و منثور این دوران نیز توسط استاد درس از نظر قالب، محتوا و زبان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 12. آشنایی نسبی با تاریخ ادبیات ایران، زبانشناسی و زبان فارسی، سبک‌شناسی نظم و نثر و نقد ادبی که با همین عناوین به صورت درس‌های اختیاری ۲ واحدی ارائه می‌شود و استادان دو درس با توجه به تخصص و تجارب خود محتوای دروس مورد آرایه را طراحی و تدریس می‌کنند. سرفصل‌های تمامی درس‌های دوره فرعی زبان و ادبیات فارسی در سایت مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی قرار داده شده است.

نشانی سایت: http://sharif.edu/~language

معرفی دروس دوره‌های فرعی رشته زبان و ادبیات فارسی

ردیف شماره درس نام درس Course Name پیشنیاز مقطع واحد
۱ ۳۱۱۱۹ آشنایی با ادبیات فارسی Introduction to Persian Literature به عنوان پیشنیاز کارشناسی ۳
۲ ۳۱۴۰۰ دستور زبان و
آیین نگارش
Persian Grammar & Writing اجباری کارشناسی ۳
۳ ۳۱۴۰۱ متون نظم ۱ فردوسی و فرخی سیستانی Poetry 1 اجباری کارشناسی ۳
۴ ۳۱۴۰۲ متون نظم ۲ عطار و مولوی Poetry 2 اجباری کارشناسی ۳
۵ ۳۱۴۰۳ متون نظم ۳ سعدی و حافظ Poetry 3 اجباری کارشناسی ۳
۶ ۳۱۴۰۴ متون نثر Prose اجباری کارشناسی ۳
۷ ۳۱۴۰۵ ادبیات معاصر ایران Contemporary Persian Literature اجباری کارشناسی ۳

معرفی دروس اختیاری دوره‌های فرعی رشته زبان و ادبیات فارسی

ردیف شماره درس نام درس Course Name پیشنیاز مقطع واحد
۱ ۳۱۴۰۶ تاریخ ادبیات History of Persian Literature اختیاری کارشناسی ۲
۲ ۳۱۴۰۷ زبان‌شناسی و
زبان فارسی
Linguistics & The Persian Language اختیاری کارشناسی ۲
۳ ۳۱۴۰۸ سبک‌شناسی نظم و نثر Prose & Poetry Stylistics اختیاری کارشناسی ۲
۴ ۳۱۴۰۹ نقد ادبی Literary Criticism اختیاری کارشناسی ۲