برنامه درسی دوره فرعی طراحی صنعتی

معرفی دوره

طراحی صنعتی همان طور که از نامش پیداست ترکیبی از هنر طراحی و آشنایی با صنعت می‌باشد. طراحی صنعتی یک مبحث بین رشته‌ای است که علوم مورد نیاز آن شدیدا به زمینه علاقه هر فرد بستگی دارد. در طراحی صنعتی، خلاقیت حرف اول را می‌زند و دانشجوی این دوره باید توانایی نوآوری و تفکر خلاق را داشته باشد؛ یعنی هم هنر و هم صنعت را درک کند و هم قدرت مدیریت آن‌ها را به صورت همزمان داشته باشد. در پایان دوره امکان دستیابی به حداکثر ایده‌های اجرایی در حداقل زمان و با کمترین هزینه جهت حل صورت مسئله صنعتی و همچنین توانایی بیان سریع و گویای ایده‌ها برای مخاطب در پروژه‌های اجرایی توسعه می‌یابد.

هدف دوره

افزایش قدرت ایده پردازی و خلاقیت و پیاده سازی آن و افزایش توانایی به کار بردن فاکتورهایی همچون مباحث احساس گرایی (Emotional)، زیبایی شناسی، فرم و شکل و عوامل زیست محیطی در فرایند طراحی

سیلابس دوره فرعی طراحی صنعتی

سیلابس دوره فرعی طراحی صنعتی در چارچوب آیین‌نامه آموزش دانشگاه مطابق جدول زیر می‌باشد که شامل ۱۸ واحد اجباری و ۶ واحد اختیاری از چکیده عناوین و مطالب مهم رشته طراحی صنعتی است.

دروس اجباری

ردیف شماره درس نام درس واحد پیشنیاز
۱ ۳۵۷۱۱ طراحی پایه ۳ ۳۵۳۱۱
۲ ۳۵۷۱۲ طراحی به کمک کامپیوتر ۱ ۳ ۳۵۳۱۱
۳ ۳۵۷۱۳ مبانی هنرهای تجسمی ۳ ۳۵۷۱۱ و ۳۵۷۱۲
۴ ۳۵۷۱۴ طراحی و توسعه محصول ۳ ۳۵۷۱۱ و ۳۵۷۱۲
۵ ۲۱۴۵۵ مهندسی عوامل انسانی ۳ ۳۵۷۱۳ و ۳۵۷۱۴
۶ ۳۵۷۱۶ مبانی طراحی صنعتی ۳ ۳۵۷۱۳ و ۳۵۷۱۴

دروس اختیاری

ردیف شماره درس نام درس واحد پیشنیاز
۷ ۲۱۶۲۲ اصول بازاریابی ۳ ۳۵۷۱۶
۸ ۲۱۴۱۸ یا
۲۸۲۶۷ یا
۲۰۳۱۱
روش‌های تولید ۳ ۳۵۷۱۴
۹ ۳۵۷۱۹ طراحی به کمک کامپیوتر ۲ ۳ ۳۵۷۱۲
۱۰ ۳۵۷۲۰ فرم و فضا ۳ ۳۵۷۱۳
۱۱ ۳۵۷۲۱ نمونه‌سازی سریع ۳ پ: ۳۵۷۱۴
۱۲ ۳۵۷۲۲ تاریخ طراحی صنعتی ۳ ۳۵۷۱۳
۱۳ ۲۰۶۶۹ یا
۲۶۶۲۳
مهندسی محیط زیست ۳ ۳۵۷۱۴
۱۴ ۳۵۷۲۴ جامعه‌شناسی صنعتی ۳ ۳۵۷۱۶
۱۵ * پروژه کارشناسی ۳ ۳۵۷۱۶

* در صورتی که موضوع پروژه کارشناسی دانشجو مرتبط با دوره فرعی طراحی صنعتی باشد به عنوان یک درس از دروس اختیاری دوره فرعی در نظر گرفته خواهد شد.